MASARASYON SUYU

MISIR ÜRÜNLERİ

MASARASYON SUYU

: MASARASYON SUYU

Masarasyon suyu mısır işleme tesisinin ilk yan ürününü teşkil etmektedir. Masarasyon suyu mısır tohumunun çözünmüş kısımlarını içeren bir sudur. Mısırın bileşenlerine ayrılması amacıyla kırma işlemine geçmeden önce sıcak su ile yumuşatılması işlemidir. Islak öğütme, mümkün olduğunca saf nişasta sütü ve yan ürünler elde etmek için mısırın, ters akışlı olarak sisteme verilen proses suyu yardımı ile bileşenlerine ayrılmasıdır. Öğütme tanklarında yumuşatılan mısır, kırma değirmenleri vasıtasıyla öğütülerek, mısırın içerisinde bulunan mısır özü, kepek, nişasta ve proteinin (gluten) birbirlerinden ayrılması sağlanmakta ve mısırın yumuşatılması sırasında masarasyon suyu oluşmaktadır  

Temizlenmiş mısır masarasyon tankına alınıp, yumuşamayı kolaylaştırma ve fermantasyonu kontrol altında tutmak için % 0.1 SO2 ilave edilerek 50 0 C’de su içerisinde 72 saat bekletilmektedir. Bu masarasyon işleminin nihayetinde mısır tanesinin ihtiva ettiği suda çözünen proteinlerin, karbonhidratların ve minerallerin büyük bir kısmı masarasyon suyunun bünyesine geçmektedir. % 50 kuru madde içerene kadar buharlaştırılır. Konsantrasyonu ve pH’ı olan 4,2 – 4,5 biyolojik olarak sabittir. 

 


 

Masarasyon suyu - Spesifikasyonları

     Briks: (20 °C)

     48-55

     Protein:

     [%] Min. 36

     pH:

     [%] Min. 4

 


 

•          Depolama ve ambalaj: Dökme olarak (karıştırıcılı) dikey tanklarda, 25-55 °C'de depolanmalıdır.

•          Kullanım alanları: Yem sanayi